Próba syren

W dniu 22 marca 2018 roku, w godz. 12.00 - 12.30 na terenie Gminy Tuplice zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie sygnał:

ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny trwający 3min.
odwołanie alarmu - ciągły dźwięk syreny, trwający 3min.

Apelujemy do mieszkańców o traktowanie nadawanych sygnałów jako ćwiczenia, a nie rzeczywistego zagrożenia.