Ostatnio dodane

XXXIII Sesja Rady Gminy Tuplice

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Tuplice VII Kadencji w dniu
27 marca 2018 roku (wtorek) o godz. 9:00 w Dużej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.

Proponowany porządek obrad:

Przerwa w dostawie wody

Kierownik Referatu Komunalnego w Tuplicach informuje o awarii wodociągu w związku z czym nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 14.03.2018 r. od godz. 08:30 do godz. 12:00 dla ulic Mickiewicza, Cmentarnej, Parkowej, Daszyńskiego, Leśnej, Polnej, Kopernika.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat Caritas Tuplice

 

 

 

UWAGA

Wydawanie żywności przez Caritas Tuplice

wtorek (13.03.18r) 13.00 -14.00

środa (14.03.18r) 13.00 -14.00


Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 6 marca 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie w Zielonej Górze
Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
pokój 01
Termin: 14 marca 2018 r., godz. 900 – 1400
Formularz należy przesłać do 12 marca 2018 r.

Zmiana adresu BIP-u

UWAGA

Z dniem 7 marca 2018 r. nastąpiła zmiana adresu internetowego BIP-u Gminy Tuplice. Nowy adres

www.bip.tuplice.pl

zamiast dotychczasowego adresu
www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/

Spotkanie informaczjne FIO w 2018 r.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ZAPRASZA

Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych z Województwa Lubuskiego na spotkanie informacyjne do Sali im. Janusza Koniusza w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze 15 marca b.r. godzina 11.00

TEMAT: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 roku- możliwości i oczekiwania

Monitorowanie i nadzór nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbyciem surowca tytoniowego.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuję, że w dniu 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy  o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.
Warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub zbytu surowca tytoniowego jest uzyskanie wpisu do Rejestru producentów surowca tytoniowego, prowadzonego przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego.