Ostatnio dodane

WOŚP w Tuplicach

ZAPRASZAMY DO GOK-u W TUPLICACH
14 stycznia 2018 r. w godz. 15.30 – 20.30

W PROGRAMIE :
godz. 16.00 – występy dzieci z Przedszkola w Tuplicach
godz. 16.20 – występ Zespołu „Lesowianki”
godz. 16.40 – występ uczniów ze Szkoły Podstawowej (cz.I)
godz. 17.00 – Sportowy Klub Taneczny MEGA DANCE 
z Zielonej Góry
godz. 17.15 – licytacja gadżetów WOŚP
godz. 17.45 - Sportowy Klub Taneczny MEGA DANCEz Zielonej Góry
godz. 18.00 – występ Zespołu „Tupliczanki”
godz. 18.15 – występ Zespołu „Swojaki”
godz. 18.40 – Kabaret „ZOŚKA” z Jasienia
godz. 19.30 - występ uczniów ze Szkoły Podstawowej (cz.II)
godz. 20.00 – Zespół Rockowy „SNEM”

Ponadto:
ciepły posiłek, domowe ciasto, gofry, wata cukrowa, malowanie twarzy, tatuaże, loteria fantowa, pamiątkowe kubki oraz zdjęcia.
PRZYŁĄCZCIE DO NAS !
Sztab nr 002699
26 Finału WOŚP

Zwrot podatku akcyzowego

Z dniem 1 lutego 2018 roku rozpoczyna się przyjmowanie wniosków od rolników ubiegających się o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego.
Zwrot przysługuje każdemu producentowi rolnemu, posiadającemu grunty rolne na terenie gminy tuplice. wnioski należy składać w siedzibie urzędu gminy Tuplice w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 roku.
Do wniosku należy dołączyć faktury vat poświadczające zakup paliwa w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 68 362 57 34.

Targi turystyczne

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dniu 2 stycznia 2018 roku rozpoczął rekrutację uczestników targów turystycznych.

O udziale w Imprezie Targowej decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji będą dostępne na stronie www.targi.lubuskie.pl
Planowany jest udział w następujących Imprezach Targowych:

 

Projekt wdrożenia e-usług dla mieszkańców gminy

 

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, który realizowany jest w formule partnerstwa.
Do partnerstwa, którego liderem jest Fundacja NATURA Polska, przystąpiły gminy wiejskie: Żary, Trzebiel, Przewóz, Tuplice oraz gminy: miejsko-wiejska Jasień i miasto Żagań.
Głównym celem projektu jest wzrost poziomu rozwoju technologii koordynacyjno-informacyjnych i wzrost ich wykorzystania przez mieszkańców gmin i miast objętych partnerstwem.
W ramach projektu uruchomione zostaną 4 wyjątkowe e-usługi dla mieszkańców gmin:

XXXI Sesja Rady Gminy Tuplice

XXXI Sesja Rady Gminy Tuplice w dniu 29 grudnia 2017 roku (piątek) o godz. 9:30 w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXI sesji rady gminy.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji rady gminy.
4. Informacja nt. bieżącej pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat bieżącej pracy Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
7. Przyjęcie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w okresie międzysesyjnym:

Harmonogram wywozu odpadów na 2018 r.

lub do pobrania w wersji pdf --->>> harmonogram 2018

Zauważyłeś padłego dzika - zapoznaj się.

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują
WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.