Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku.

Informujemy o uchwalonym przez Radę Gminy Tuplice zaktualizowanym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice.

Regulamin dostępny na BIP Urzędu Gminy Tuplice pod adresem: http://bip.wrota.lubuskie.pl