Ptasia grypa

W związku z istniejącym zagrożeniem wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) informujemy, iż nadal obowiązuje rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r.

Zakazuje się pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

pełna treść rozporządzenia do pobrania --->>>