Organizacje pozarządowe

Wykaz organizacji pozarządowych na terenie gminy Tuplice

L.p.

Nazwa organizacji

Imię i nazwisko lidera organizacji/osoby do kontaktu

Adres i tel. kontaktowy

Data aktualizacji

1. Ochotnicza Straż Pożarna Krzysztof Magierowski Mickiewicza 27

68-219 Tuplice

507 855 073

10.10.2012
2. Klub Sportowy „Tupliczanka” Tuplice Tomasz Kosiorski Mickiewicza 27

68-219 Tuplice

506 706 516

10.10.2012
3. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Wsi Drzeniów Bożena Jabłońska Drzeniów

68-300 Lubsko

68 362 50 82

10.10.2012
4. Koło Gospodyń Wiejskich Kazimiera Nowoświat, Irena Grubizna 68 375 73 08 10.10.2012
5. Parafialny Zespół Caritas Irena Grubizna Świerczewskiego 14

68 375 73 08

10.10.2012
6. Zespół Śpiewaczy „Lesowianki” z Łaz Jan Kasprzyk 10.10.2012
7. Zespół Śpiewaczy „Tupliczanki” z Tuplic Jan Kasprzyk
Marianna Szklarczuk
Świerczewskiego 14

68 375 37 14
68 375 73 29

10.10.2012
8. Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Eugeniusz Zwierz Świerczewskiego 15

68 375 72 22

10.10.2012
9. Akcja Katolicka Jolanta Mazurek 600 282 394 10.10.2012
10.

Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy

Józef Grubizna Świerczewskiego 14

68 375 73 08

10.10.2012