Z E B R A N I E  W I E J S K I E

Wójt, Osoba Pełniąca Funkcje Organów Gminy zaprasza wszystkich mieszkańców miejscowości Tuplice na zebranie wiejskie w dniu 10.06.2009 na godz. 16:00 w salce przy Urzędzie Gminy.

Celem zebrania jest wprowadzenie zmian do „Planu Odnowy Miejscowości” dla wsi Tuplice oraz podjęcie uchwały wiejskiej przyjmującej zmiany do planu.

 

Wójt

Osoba Pełniąca Funkcję organów Gminy

/-/ Anita Staszkowian