Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania — Grupa Łużycka”
zaprasza mieszkańców gmin Brody, Gubin, Jasień,
Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Trzebiel, Tuplice
do udziału w konkursie na
„PRODUKT LOKALNY”

Celem konkursu jest promowanie łatwo rozpoznawalnych produktów związanych z obszarem objętym LSR. Zakres kategorii, w jakich można zgłaszać swoje produkty jest nieograniczony. Mogą to być produkty w formach ceramicznych, metaloplastycznych, glinianych, drewnianych, domowych wyrobów kulinarnych, przetworów owocowych i warzywnych, nalewek leczniczych, przetworów z runa leśnego, produktów pszczelarskich i innych produktów opartych na lokalnych zasobach oraz  kartek pocztowych, okolicznościowych znaczków, odznak, monet, a także dowolnych wyrobów mogących mieć wkład w rozwój regionu.        

Finałem konkursu będzie Święto Produktu Lokalnego podczas którego zostaną zaprezentowane wszystkie zgłoszone produkty. Święto odbędzie się 29 maja 2010r. w Parku Mużakowskim w Łęknicy.                 
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2010r. w biurze Stowarzyszenia przy ul. Kopernika 19 w Lubsku. Karta zgłoszenia do pobrania na stornie www.grupaluzycka.pl  oraz na stornach internetowych wszystkich gmin członkowskich.
Dodatkowo informacji udziela:
Pracownik biura LGD – Magdalena Poźniak, tel. 68 457 61 51
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich mieszkańców, koła gospodyń wiejskich, rady sołeckie, wszystkie grupy formalne i nieformalne. Wszystkich razem i  każdego z osobna!
Zapraszamy również do zapoznania się z zasadami wpisu produktów na „LISTĘ PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH”. Informacje można znaleźć na naszej stronie www.grupaluzycka.pl w zakładce PRODUKT LOKALNY.

 – Karta zgłoszenia