Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dla wszystkich osób chcących głosować w miejscu innym niż adres zameldowania.

Wniosek o wpis na listę wyborców składa się w Urzędzie Gminy na obszarze której czasowo przebywa wyborca do dnia 24 czerwca 2010r.

Więcej informacji w załączniku.

Informacja PKW 21.06.2010r.