INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO SEKRETARZ GMINY TUPLICE

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani IWONA PROKOP zamieszkała w ŻARACH

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

                Kandydatka wykazała się najlepszą znajomością tematów określonych w proponowanym zakresie czynności, osiągnęła najlepszy wynik w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej tj. 84,5 pkt. na 100 możliwych oraz drugą ocenę z wykonania zadania praktycznego.

Ponadto kandydatka posiada stosowne wykształcenie, właściwe predyspozycje osobowościowe i doświadczenie zawodowe do pracy na wskazanym w ogłoszeniu o naborze stanowisku.

 

 

31 SIERPNIA 2010 R. WÓJT GMINY TUPLICE

TADEUSZ RYBAK