Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zaprasza wszystkich chętnych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania Małe projekty na spotkania informacyjne:
Lubsko, biuro Stowarzyszenia „LGD-Grupa Łużycka”, ul. Kopernika 19, 07.03.2011 godz. 16.00
Sękowice, gm. Gubin, Świetlica wiejska, 08.03.2011, godz. 16.00
Brody, Urząd Gminy, ul. Rynek 2, 10.03.2011, godz.16.00
Tuplice, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 10-mała sala, 11.03.2011, godz.16.00

Magda Poźniak
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”