Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” poszukuje koordynatora do realizacji PROJEKTU WSPÓŁPRACY objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Zielone Światło. W ramach projektu powstanie przewodnik oraz portal turystyczny obejmujące obszary grup partnerskich.

Wymagania: doświadczenie w zarządzaniu projektami realizowanymi w ramach środków unijnych (min. 3 projekty).
Pożądane doświadczenie w  realizacji projektów z zakresu turystki.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie w biurze Stowarzyszenia do 8 lutego 2013 r. Szczegółowych informacji udziela Prezes Stowarzyszenia Helena Miklaszewska w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 17.00.