W dniu 28 czerwca 2018 roku, w godz. 12.00 – 12.30 na terenie Gminy Tuplice zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie sygnał:

• ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3min.
• odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny, trwający 3min.

Apelujemy do mieszkańców o traktowanie nadawanych sygnałów jako ćwiczenia, a nie rzeczywistego zagrożenia.