RAJD ROWEROWY I GALERIA

GALERIA ZDJĘĆ —>>> REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO 100 km w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości dnia 8-09-2018 miejscowość Drzeniów Gm. Tuplice W rajdzie prawo uczestnictwa mają osoby pełnoletnie, dzieci tylko pod opieką rodziców lub (opiekuna) TRASA...

XXIX Sesja Rady Gminy Tuplice

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Tuplice VII Kadencji  w dniu 27 października 2017 roku (piątek) o godz. 930 w Dużej Sali GOK w Tuplicach, przy ul....

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłaca wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Informację  o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym...

Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku.

Informujemy o uchwalonym przez Radę Gminy Tuplice zaktualizowanym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice. Regulamin dostępny na BIP Urzędu Gminy Tuplice pod adresem: http://bip.wrota.lubuskie.pl