Instytucje

Urzędy i instytucje stanowiące infrastrukturę socjalno-kulturalną:


Szkoła Podstawowa

ul.Daszyńskiego 1

Szkoła Podstawowa


Samorządowe Przedszkole w Tuplicach

ul. Kopernika 3

068/3757081


Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuplicach
ul. Przemysłowa 1
068/3757166

Ochotnicza Straż Pożarna

OSP Tuplice

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Świerczewskiego
068/3757117

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Mickiewicza
068/3625376

Urząd Pocztowy

ul Mickiewicza
068/3625370