Jarmark Dożynkowy – 31 sierpnia 2019 „Zalew Karaś”