Przydatne linki

http://naszesmieci.mos.gov.pl/segregacja https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/odpady/Krajowy_program_zapobiegania_powstawaniu_odpadow.pdf https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/ http://ekodzieciaki.mos.gov.pl/ https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/utrzymanie-czystosci-i-porzadku-w-gminach/zasady-segregowania-odpadow-komunalnych/ http://odnawialni.com.pl/abc-segregacji-odpadow/ http://ekoszkola.marszow.pl/

Poziomy recyklingu za 2015r.

Poziomy recyklingu1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania osiągnięty w 2015 roku:– 0%2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty w 2015 roku:– 56%3. Poziom

Zaktualizowana informacja gospodarowania odpadami komunalnymi

NOWY SYSTEM GOSPODAROWĄNIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 1.OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI zapoznanie się z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplicezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymizgłoszenie zmiany w terminie 14 dni od dnia:zamieszkania pierwszego mieszkańcaliczby osób zamieszkujących nieruchomościmetody

Poziom recyklingu

  Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w roku:   2013 – 65,5%     Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku:   2013 – 16,00%  

Punkty zbiórki przeterminowanych leków

1. Niepubliczny Zakład Opieki ZdrowotnejTuplice ul. Świerczewskiego 32.  Apteka  „Łużycka”Tuplice ul. 9 Maja 5a3. PSZOKTuplice ul. Przemysłowa 1

Sołectwa

Cielmów, Czerna Łazy Gręzawa Drzeniów