Kapitał Ludzki

Kapitał Ludzki Unia Europejska

Powiat Żarski wraz z 9 gminami realizuje projekt partnerski ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
pt. „Wykwalifikowana kadra urzędników samorządowych powiatu żarskiego gwarancją sprawnego działania administracji w regionie”

Poddziałanie 5.2.1
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Informacje o projekcie:
Projekt skierowany jest do 176 urzędników z terenu powiatu żarskiego i obejmuje szkolenia ogólne, specjalistyczne oraz studia podyplomowe. Celem ogólnym projektu jest wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez pracowników 9 urzędów gmin oraz Starostwa Powiatowego w Żarach. Projekt realizowany będzie przez okres 18 miesięcy.

Wykwalifikowana kadra urzędników