Komisje

Komisje Rady Gminy w Tuplicach

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Opieki Społecznej oraz Prawa i Porządku Publicznego

Ryszard Jasiński – Przewodniczący Komisji

Krzysztof Krassy – Wiceprzewodniczący Komisji

Krzysztof Delejowski – Członek Komisji

Józef Grubizna – Członek Komisji

Bożena Jabłońska – Członek Komisji

Jarosław Kamiński – Członek Komisji

Paweł Mołczan – Członek Komisji

Robert Mróz – Członek Komisji

Grażyna Triska – Członek Komisji

Komisja Planu, Budżetu  oraz Inicjatyw Gospodarczych

Daniela Rudak – Przewodnicząca Komisji

Agnieszka Woźniak – Wiceprzewodnicząca Komisji

Bożena Jabłońska – Członek Komisji

Piotr Kisiela – Członek Komisji

Jarosław Kamiński – Członek Komisji

Robert Mróz – Członek Komisji

Zbigniew Nowicki – Członek Komisji

Jolanta Smyk – Członek Komisji

Grażyna Triska – Członek Komisji

Komisja Rewizyjna

Zbigniew Nowicki – Przewodniczący Komisji

Jolanta Smyk – Wiceprzewodnicząca Komisji

Krystyna Ostrowska – Członek Komisji

Daniela Rudak – Członek Komisji

Agnieszka Woźniak – Członek Komisji

Komisja Oświaty, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Krzysztof Krassy – Przewodniczący Komisji

Krystyna Ostrowska – Wiceprzewodnicząca Komisji

Krzysztof Delejowski – Członek Komisji

Józef Grubizna – Członek Komisji

Ryszard Jasiński – Członek Komisji