Komunikat w sprawie stypendium

Wypłata stypendium nastąpi w dniu 10 lipca 2018 r.