Kontakt

Urząd Gminy

Mickiewicza 27

68-219 Tuplice

E-MAIL:gmina@tuplice.pl

WÓJT Katarzyna Kromp – 68 362 57 22

ZASTĘPCA WÓJTA – Krzysztof Kościukiewicz – 68 362 57 20

SEKRETARZ – Weronika Olejniczak – Kasprów – 68 362 57 23

SKARBNIK GMINY – Aneta Kamińska – Preneta – 68 362 57 24

SEKRETARIAT – 68 362 57 20 FAX – 68/3625721

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:

Katarzyna Bąk – 68 362 57 28

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA:

Izabela Fedorowicz, Dorota Stohnij – 68 362 57 26

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA:

Alicja Woźniak – 68 362 57 26

KASA:

Katarzyna Szpringiel ( w zastępstwie Izabela Fedorowicz) – 68 362 57 34

INFORMATYK:

Jacek Konieczyński – 68 362 57 32

STANOWISKO D.S. OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH

Tomasz Stojecki  – 68 362 57 32

CUW Katarzyna Kosmala, Mateusz Szaja – 68 362 57 31

EWIDENCJA LUDNOŚCI, USC Alicja Gabinet – 68 362 57 32

ŚWIADCZENIA RODZINNE Jolanta Pruska – 68 362 57 30

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – Magdalena Kowalska – 68 362 57 30

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Ilona Maj- 68 362 57 29

KIEROWNIK REFERATU GOSP. KOMUNALNEJ Zbigniew Łazarski – 68 375 71 66

podinspektor ds. opłat komunalnych – Renata Medwediuk – 68 362 57 27

podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi Anna Mazur – 68 362 57 27

podinspektor ds. gospodarki komunalnej Leszek Chabraszewski – 68 375 71 66

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – Świerczewskiego 17 Tuplice:

Maria Kowalczyk – 690 341 975

Pracownicy socjalni – 690 341 926