Łuk Mużakowa

PARK KRAJOBRAZOWY „ŁUK MUŻAKOWA”

Ponad połowa gminy Tuplice (8 miejscowości) położona jest w obrębie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”. Park ten obejmuje także gminy: Trzebiel i Łęknica oraz w niewielkich fragmentach Przewóz i Brody – ogółem powierzchnia ponad 18100 ha. Przez gminę Tuplice przebiega północna granica PK”ŁM”.

Park powstał w 2001 roku. Został utworzony przede wszystkim, by chronić polską część moreny czołowej, ukształtowanej przez lądolód skandynawski. Morena w kształcie łuku, rozciąga się po obu stronach granicy polsko-niemieckiej (rzeka Nysa Łużycka). Długość łuku wynosi 40 km, a odległość między ramionami: 25 km. Łuk Mużakowa jest jedyną na świecie formą geologiczną tego typu zachowaną w całości, widoczną z kosmosu.