Mobilny Punkt Informacyjny w Tuplicach – 25.04.2019 r.