OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej

Tuplice ul. Świerczewskiego 17

Maria Kowalczyk – 690 341 975

Pracownicy socjalni – 690 341 926

1.  Pomoc finansowa i rzeczowa

2. Orzeczenie o niepełnosprawności