Warunki udziału w głosowaniu 4.07.2010r.

Informacjao warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborachPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.   http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=22827&news_id=44084&layout=1&page=text  

Wybory Prezydenckie 4.07.2010

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dla wszystkich osób chcących głosować w miejscu innym niż adres zameldowania. Wniosek o wpis na listę wyborców składa się w Urzędzie Gminy na obszarze której czasowo przebywa wyborca do dnia 24 czerwca 2010r. Więcej informacji w

Dzień Dziecka na łowisku Betonówka

Z okazji Dnia Dziecka członkowie PZW Tuplice zorganizowali 30.05.2010 zawody wędkarskie na zbiorniku „Betonówka” dla najmłodszych mieszkańców gminy, zapalonych wędkarzy. Mimo nie najlepszych warunków atmosferycznych przedsięwzięcie udało. Po ważeniu klasyfikacja wyglądała następująco: W klasie do 10 lat 1. Szulczewski Patryk

Pomoc dla powodzian

Apel o pomoc dla powodzian! Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach zbiera dary (nową pościel,nowe ręczniki, nową odzież, nowe koce, przybory szkolne, środki czystości i higieny osobistej oraz żywność i wodę o długim terminie przydatności do spożycia) dla powodzian. Wszystkich chętnych

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2010

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuplicach serdecznie zaprasza wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzież w dniu   29.05.2010r. na festyn  „ZACHOWAJ  TRZEŹWY  UMYSŁ”