Konkurs na lokalny produkt

Lokalna Grupa Działania „Grupa Łużycka” zaprasza mieszkańców gmin Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko , Łęknica, Trzebiel, Tuplice do udziału w konkursie na lokalny produkt. Celem konkursu jest wypromowanie łatwo rozpoznawalnych produktów związanych z w/w obszarem gmin. Zakres kategorii w jakich

USC

Pokój nr 6 Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Dowody Osobiste, Zezwolenia na sprzedaż alkoholu Alicja Gabinet tel. 068 362 57 32 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego 2. Wniosek o wydanie odpisu z akt USC 3. Druk zgłoszenia

Ksiegowość podatkowa

Pokój nr Księgowość podatkowa Izabela Fedorowicz, Dorota Stohnij tel. 068 362 57 26 1. Deklaracje podatkowe  1. DL-1 deklaracja na podatek leśny 2. DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości 3. DR-1 deklaracja na podatek rolny 4. IN-1 informacja w sprawie