Konkurs fotograficzny

Regulamin Konkursu Fotograficznego „MOJA GMINA W OBIEKTYWIE” 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Drzeniów Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Urząd Gminy w Tuplicach zawiadamia, że od dnia  20 maja 2009r. do 5 czerwca 2009r. w godzinach otwarcia urzędu (pokój nr 6) będzie udostępniony do wglądu wpis wyborców osób uprawnionych w wyborach do Parlamentu Europejskiego na dzień 7 czerwca

Konkurs na najpiękniejszą posesję

REGULAMIN KONKURSU NA„NAJPIĘKNIEJSZĄ POSESJĘ W GMINIE” 1. CEL KONKURSU    Celem konkursu jest ochrona środowiska naturalnego gminy Tuplice, zachęcanie mieszkańców do podejmowania wysiłków na rzecz utrzymania czystości i porządku na posesjach oraz ich upiększania. Organizatorzy pragną zachęcić mieszkańców do dbania o

XXI sesja Rady Gminy

W dniu 29 kwietnia 2009 r o godz 10:00 w małej sali GOK w Tuplicach odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Tuplice Proponowany porządek obrad: Otwarcie obrad XXI sesji Rady Gminy Przyjęcie porządku obrad sesji  Przyjęcie protokołu z XX sesji

Wybory sołtysa

ZAWIADOMIENIE Wójt Gminy Tuplice zawiadamia, że w dniu 23 kwietnia 2009r. o godz.17:00 w małej sali GOK w Tuplicach odbędzie się zebranie wiejskie. Na zebraniu przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające sołtysa sołectwa Tuplice.

Bezpłatnie z prawnikiem

KOMUNIKAT Lubuskie Stowarzyszenie Na Rzecz Kobiet „BABA”  zaprasza na bezpłatne porady i konsultacje z prawnikiem. Spotkania organizowane będą w Urzędzie Gminy pokój nr.4 w drugą środę miesiąca w godz. 12-14 tj:  – 13 maja – 10 czerwca – 8 lipca

Nowe WWW

W dniu dzisiejszym prezentujemy nową odsłonę witryny Gminy Tuplice. Witryna jest bardziej rozbudowana technicznie i pozwoli zrealizować kolejne pomysły z nią związane. Częstsze aktualizacje pozwolą na jeszcze sprawniejszą komunikację pomiędzy mieszkańcem a urzędem. Zalecana przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Google Chrome,

Bezpłatne porady psychologa

OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Tuplicach informuje, że od miesiąca kwietnia można korzystać z bezpłatnych porad psychologa, który przyjmuje w Urzędzie Gminy (sala ślubów) w dniach: – 23 kwietnia 2009 godz. 15:30 – 17:30 – 28 maja 2009 godz.15:30 – 17:30