Konkurs na wolne stanowisko pracy

Konkurs na stanowisko: Kierownik Biura LGD – „ Grupa Łużycka”. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grupa Łużycka” ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania „Grupa Łużycka” Miejsce świadczenia pracy: Biuro Lokalnej Grupy Działania „ Grupa Łużycka” w Lubsku

Bezpłatne szkolenia

BEZPŁATNE ATRAKCYJNE SZKOLENIA DLA KOBIET NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO  w ramach projektu MY KOBIETY! (projekt realizowany w okresie od 1 lipca  2009r do 30 czerwca 2010r ze środków Unii Europejskiej na terenie woj.lubuskiego)

Pokaz laserowy

Podczas festynu „Dzień Tuplic” 2009 mieliśmy okazję obejrzeć możliwości nowoczesnej techniki wykorzystującej światło lasera. Dynamiczny pokaz wraz z odpowiednim podkładem muzycznym stworzyło niepowtarzalne i nieznane nam dotąd widowisko plenerowe. Wszyscy, którzy nie mogli obejrzeć pokazu na żywo, niech odwiedzą poniższe

Galeria z Dnia Tuplic 2009

Zapraszamy do obejrzenia galerii kilkunastu zdjęć zrobionych podczas festynu „Dzień Tuplic” z 13 czerwca 2009r.

Zebranie wiejski

Z E B R A N I E  W I E J S K I E Wójt, Osoba Pełniąca Funkcje Organów Gminy zaprasza wszystkich mieszkańców miejscowości Tuplice na zebranie wiejskie w dniu 10.06.2009 na godz. 16:00 w salce przy Urzędzie

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Kilka zdjęć z festynu Zachowaj Trzeźwy Umysł w dniu 30 maja 2009r Choć pogoda nie rozpieszczała uczestników festynu to i tak przybyli na boisko na pewno się nie nudzili.  

Konkurs fotograficzny

Regulamin Konkursu Fotograficznego „MOJA GMINA W OBIEKTYWIE” 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Drzeniów Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE Urząd Gminy w Tuplicach zawiadamia, że od dnia  20 maja 2009r. do 5 czerwca 2009r. w godzinach otwarcia urzędu (pokój nr 6) będzie udostępniony do wglądu wpis wyborców osób uprawnionych w wyborach do Parlamentu Europejskiego na dzień 7 czerwca