OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej Tuplice ul. Świerczewskiego 17 Maria Kowalczyk – 690 341 975 Pracownicy socjalni – 690 341 926 1.  Pomoc finansowa i rzeczowa 1. Wniosek o pomoc 2. Oświadczenie 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 4.

Promocja gminy

Promocja Gminy pok.7 Krzysztof Szpringiel tel. 68 362 57 32 1. Sprawy związane z promocją gminy i pozyskiwaniem funduszy unijnych 2. Obsługa wniosków dot. pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów wniosek

Regulamin urzędu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/98 Rady Gminy w Tuplicach z dnia 30 grudnia 1998 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Gminy w Tuplicach ———————————————— § 1 1. Siedzibą Urzędu Gminy w Tuplicach zwanego dalej „ Urzędem „ jest miejscowość Tuplice.

WOŚP

Tuplice od wielu już lat grają z Jurkiem Owsiakiem. XVII FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 11 stycznia 2009 pozostanie z sercach organizatorów, wolontariuszy i mieszkańców gminy. Ogółem zebraliśmy z walutą obcą kwotę : 10.657 złotych. Wolontariusze, uczniowie Gimnazjum

Zebranie wiejskie w Tuplicach

Zapraszam wszystkich mieszkańców miejscowości Tuplice na zebranie wiejskie w dniu 22.01.2009r. na godz.17:00 w małej sali GOK. Celem zebrania jest prezentacja „Planu Odnowy Miejscowości” dla wsi Tuplice oraz podjęcie uchwały wiejskiej przyjmującej plan. Dzięki temu dokumentowi Urząd Gminy Tuplice będzie

Konkurs na lokalny produkt

Lokalna Grupa Działania „Grupa Łużycka” zaprasza mieszkańców gmin Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko , Łęknica, Trzebiel, Tuplice do udziału w konkursie na lokalny produkt. Celem konkursu jest wypromowanie łatwo rozpoznawalnych produktów związanych z w/w obszarem gmin. Zakres kategorii w jakich

USC

Pokój nr 6 Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Dowody Osobiste, Zezwolenia na sprzedaż alkoholu Alicja Gabinet tel. 068 362 57 32 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego 2. Wniosek o wydanie odpisu z akt USC 3. Druk zgłoszenia

Ksiegowość podatkowa

Pokój nr Księgowość podatkowa Izabela Fedorowicz, Dorota Stohnij tel. 068 362 57 26 1. Deklaracje podatkowe  1. DL-1 deklaracja na podatek leśny 2. DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości 3. DR-1 deklaracja na podatek rolny 4. IN-1 informacja w sprawie