Pomóż Marianowi i innym – Dzień Dawcy szpiku w Tuplicach