Postanowienie Nr 170/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie: podziału Gminy Tuplice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych