Rada Gminy

Skład Rady Rady Gminy Tuplice

Skład Rady Gminy Kadencja 2018 – 2023

Mazurkiewicz Sylwester Kazimierz – Przewodniczący rady gminy
Rudak Daniela – Wiceprzewodnicząca rady gminy
Bilińska Wioletta,
Jagodzki Krzysztof,
Jasiński Ryszard,
Kisiela Piotr,
Borowski Jan,
Kowalski Arkadiusz,
Krawczyk Jacek Władysław,
Nazaruk Mirosława,
Nowakowski Zdzisław
Rutkowska Barbara Marzena,
Smyk Małgorzata,
Szarlej Andrzej Marian,
Tułacz Ryszard.

——————————————————————————————————————–

Skład Rady Gminy Kadencja 2010 – 2014

Sylwester Mazurkiewicz Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Delejowski Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Józef Grubizna – Radny
Bożena Jabłońska – Radna
Ryszard Jasiński – Radny
Piotr Kisiela – Radny
Jarosław Kamiński – Radny
Krzysztof Krassy – Radny
Robert Mróz – Radny
Zbigniew Nowicki – Radny
Krystyna Ostrowska – Radny
Daniela Rudak – Radna
Jolanta Smyk – Radna
Grażyna Triska – Radna
Agnieszka Woźniak  -Radna

Skład Rady Gminy Kadencja 2006 – 2010

Marian Kałka – Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Mazurkiewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady

Edward Białkowski – Radny

Bożena Jabłońska – Radna

Piotr Kisiela – Radny

Bogumiła Krupińska – Radna

Adam Libera – Radny

Paweł Mołczan – Radny

Robert Mróz – Radny

Tomasz Paluszkiewicz – Radny

Bronisław Potocki – Radny

Daniela Rudak – Radna

Adam Skrzypa – Radny

Marianna Szklarczuk – Radna

Mariusz Świerszcz – Radny