Rada Gminy

Skład Rady Rady Gminy Tuplice

Skład Rady Gminy Kadencja 2010 – 2014

Sylwester Mazurkiewicz Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Delejowski Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Józef Grubizna – Radny
Bożena Jabłońska – Radna
Ryszard Jasiński – Radny
Piotr Kisiela – Radny
Jarosław Kamiński – Radny
Krzysztof Krassy – Radny
Robert Mróz – Radny
Zbigniew Nowicki – Radny
Krystyna Ostrowska – Radny
Daniela Rudak – Radna
Jolanta Smyk – Radna
Grażyna Triska – Radna
Agnieszka Woźniak  -Radna

Skład Rady Gminy Kadencja 2006 – 2010

Marian Kałka – Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Mazurkiewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady

Edward Białkowski – Radny

Bożena Jabłońska – Radna

Piotr Kisiela – Radny

Bogumiła Krupińska – Radna

Adam Libera – Radny

Paweł Mołczan – Radny

Robert Mróz – Radny

Tomasz Paluszkiewicz – Radny

Bronisław Potocki – Radny

Daniela Rudak – Radna

Adam Skrzypa – Radny

Marianna Szklarczuk – Radna

Mariusz Świerszcz – Radny