Sołectwa

Sołectwa gminy

1. Świerszcz Wiesława – Cielmów

2. Sarnecka Aneta – Chełmica

3. Korczyńska Maria – Chlebice

4. Tomiuk Iwona – Czerna

5. Werther Elżbieta – Drzeniów

6. Jagodzki Krzysztof – Grabów

7. Nikoliszyn Edyta – Gręzawa

8. Nazaruk Mirosława – Jagłowice

9. Białkowski Edward – Łazy

10. Szarlej Andrzej – Matuszowice

11. Kromp Mirosława – Nowa Rola

12. Żurowska Małgorzata – Świbinki

13. Maj Ilona – Tuplice