Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zaprasza na Wycieczki po Regionie LGD