WYKAZ PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUB ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA TAKICH ODPADÓW.


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) wskazuje się adresy

punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

  1. RECYKL Organizacja Odzysku S.A.

ul. Letnia 3

63-100 Śrem

Oddział Krosno Odrzańskie

66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Gubińska 40

Tel.+48 667 955 563

https://sodo.recykl.pl/

Opony

  1. EKO-FLEX E-group

ul. Koszarowa 19

67-300 Szprotawa

ul. Koszarowa 19

67-300 Szprotawa

e-mail: info@eko-flex.pl

tel. 68 416 13 30

Folia, sznurek

  1. WTÓRPOL ZAKŁAD OBROTU SUROWCAMI WTÓRNYMI

Ul. Koniawska 34a

66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Koniawska 34a

66-400 Gorzów Wlkp

tel./fax 095 723 96 88

e-mail: biuro@wtorpol.pl

Folia, sznurek

  1. ZUO INTERNATIONAL

Kunowice, ul. Słubicka 50

69-100 Słubice

tel.+48 693 196 338

biuro@zuo-international.pl
zuo-international.pl

Folia, sznurek