Zarządzenie nr 16/19 Wójta Gminy Tuplice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,edukacji wychowania i kultury na 2019 rok.

Załącznik – pdf