Program Czyste powietrze w Gminie Tuplice

Gmina

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.] Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.] Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]
Tuplice 41 38 268 027,21 zł 24

 

Więcej informacji o programie na stronie Czyste powietrze