PROW

 

Gmina Tuplice – realizacja projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Poddziałanie „ Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6 B)” pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Spokojnej w miejscowosci Tuplice, oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuplice w zakresie gospodarki osadami i hermetyzacji elementów ciągu technologicznego.”

Cel operacji: Celem planowanej operacji jest zapewnienie usług dostawy wody do oraz zapewnienie odbioru ścieków gosp-bytowych z budynków jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Spokojnej w Tuplicach poprzez rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, oraz przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuplice w zakresie gospodarki osadami.
Zadanie to objęte jest pomocą finansową przyznaną na realizację operacji z publicznych środków krajowych i unijnych, tj. EFRROW, polegającą na refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji, poniesionych i opłaconych przez Beneficjenta, w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 526 oraz z 2022 r. poz.285).

Dofinansowanie projektu:
koszt całkowity: 1 645 391,00 zł
dofinansowanie: 1 337 716,00 zł
wkład własny: 307 675,00 zł


Gmina Tuplice – realizacja projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pn. „ Zagospodarowanie terenu Skweru Pograniczników wraz z przebudową fontanny w miejscowości Tuplice, gmina Tuplice.”

Cel operacji: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu Skweru Pograniczników wraz z przebudową fontanny w miejscowości Tuplice, gmina Tuplice.
Zadanie to objęte jest pomocą finansową przyznaną na realizację operacji z publicznych środków krajowych i unijnych, tj. EFRROW, polegającą na refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji, poniesionych i opłaconych przez Beneficjenta, w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach pod działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017r., poz. 772 i 1588).

Dofinansowanie projektu:
koszt całkowity: 141 346,00 zł
dofinansowanie: 89 742,00 zł
wkład własny: 51 604,00 zł


Gmina Tuplice – realizacja projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pn. „Rozbudowa placu zabaw na osiedlu, ul. 9 maja w Tuplicach.”

Cel operacji: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez rozbudowę placu zabaw na osiedlu, ul. 9 maja w Tuplicach.
Zadanie to objęte jest pomocą finansową przyznaną na realizację operacji z publicznych środków krajowych i unijnych, tj. EFRROW, polegającą na refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji, poniesionych i opłaconych przez Beneficjenta, w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach pod działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017r., poz. 772 i 1588).

Dofinansowanie projektu:
koszt całkowity: 71 851,44 zł
dofinansowanie: 45 719,00 zł
wkład własny: 26 132,44 zł


Gmina Tuplice – realizacja projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pn. „Modernizacja Gminnego środka Kultury polegająca na dodaniu funkcji kinowo-koncertowej poprzez wymianę oświetlenia sali na energooszczędne z możliwością regulacji natężenia światła.”

Cel operacji: Rozwój infrastruktury kulturalnej dzięki uzyskaniu funkcji kinowo-koncertowej poprzez zastosowanie oświetlenia z możliwością regulacji jego natężenia, w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuplicach.
Zadanie to objęte jest pomocą finansową przyznaną na realizację operacji z publicznych środków krajowych i unijnych, tj. EFRROW, polegającą na refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji, poniesionych i opłaconych przez Beneficjenta, w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach pod działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017r., poz. 772 i 1588).

Dofinansowanie projektu:
koszt całkowity: 76 000,00 zł
dofinansowanie: 38 631,00 zł
wkład własny: 37 369,00 zł


Gmina Tuplice – realizacja projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pn. „Modernizacja Gminnego środka Kultury poprzez budowę profesjonalnej sceny wraz z zakupem wyposażenia.”

Cel operacji: Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę profesjonalnej sceny w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuplicach.
Zadanie to objęte jest pomocą finansową przyznaną na realizację operacji z publicznych środków krajowych i unijnych, tj. EFRROW, polegającą na refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji, poniesionych i opłaconych przez Beneficjenta, w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach pod działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017r., poz. 772 i 1588)

Dofinansowanie projektu:
koszt całkowity: 209 100,00 zł
dofinansowanie: 104 989,00 zł
wkład własny: 104 111,00 zł


Gmina Tuplice – realizacja projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach pod działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu, pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuplice, przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Drzeniów oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tuplice”.

Cel operacji: Poprawa środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuplice, przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Drzeniów oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Operacja zostanie zrealizowana w: województwie lubuskim, powiecie żarskim, gminie Tuplice, w miejscowościach: Chełmica, Chlebice, Cielmów, Czerna, Drzeniów, Grabów, Gręzawa, Jagłowice, Łazy, Nowa Rola, Świbinki, Tuplice.

Zadanie to objęte jest pomocą finansową przyznaną na realizację operacji z publicznych środków krajowych i unijnych, tj. EFRROW,  polegającą na refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji, poniesionych i opłaconych przez Beneficjenta, w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach pod działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1182 oraz z 2017 r. poz. 164).
Dofinansowanie projektu:
koszt całkowity: 3 928 881,64 zł
dofinansowanie: 1 996 704 zł
wkład własny: 1 932 177,64 zł


Gmina Tuplice – realizacja projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej .

Pod działanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy Tuplice”.

Celem operacji jest rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowościach Tuplice, Chełmica, Nowa Rola, Cielmów i Czerna należące do gminy Tuplice poprzez wybudowanie pięciu placów zabaw.

Zadanie to objęte jest pomocą finansową przyznaną na realizację operacji z publicznych środków krajowych i unijnych, tj. EFRROW,  polegającą na refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji, poniesionych i opłaconych przez Beneficjenta, w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach pod działania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017r., poz. 772 i 1588).
Dofinansowanie projektu:
 • koszt całkowity: 186 612,53 zł
 • dofinansowanie: 118 741,00 zł
 • wkład własny: 67831,53 zł


Gmina Tuplice – realizacja projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej .

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa – modernizacja drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej z przebudową chodnika z wykonaniem miejsc postojowych w miejscowości Tuplice ul. Kopernika”.

Celem operacji jest poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Tuplice poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej – ulicy Kopernika i przyległego zjazdu do ulicy Kopernika na długości 432 m.

Zadanie to objęte jest pomocą finansową przyznaną na realizację operacji z publicznych środków krajowych i unijnych, tj. EFRROW,  polegającą na refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji, poniesionych i opłaconych przez Beneficjenta, w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach pod działania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1414).
Dofinansowanie projektu:
 • koszt całkowity: 316 349,14 zł
 • dofinansowanie: 194 896,00 zł
 • wkład własny: 121 453,14 zł


Gmina Tuplice – realizacja projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej .

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Tuplice”.

Celem operacji jest poprawa dostępu do obiektów użyteczności publicznej Zespół Szkół w Tuplicach, ul. Daszyńskiego dla 1400 mieszkańców miejscowości Tuplice poprzez przebudowę ulicy Daszyńskiego na odcinku 1025 m.

Zadanie to objęte jest pomocą finansową przyznaną na realizację operacji z publicznych środków krajowych i unijnych, tj. EFRROW,  polegającą na refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji, poniesionych i opłaconych przez Beneficjenta, w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach pod działania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1414).
Dofinansowanie projektu:
 • koszt całkowity: 2 650 434,75 zł
 • dofinansowanie: 1 633 817,00 zł
 • wkład własny: 1 016 617,75 zł


Gmina Tuplice – realizacja projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej .

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa – modernizacja nawierzchni drogi gruntowej w miejscowości Nowa Rola”.

Celem operacji jest poprawa dostępu do obiektu użyteczności publicznej Cmentarz Komunalny dla 132 mieszkańców miejscowości Nowa Rola poprzez przebudowę ulicy dojazdowej do Cmentarza Komunalnego na odcinku 273 m.

Zadanie to objęte jest pomocą finansową przyznaną na realizację operacji z publicznych środków krajowych i unijnych, tj. EFRROW,  polegającą na refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji, poniesionych i opłaconych przez Beneficjenta, w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach pod działania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1414).
Dofinansowanie projektu:
 • koszt całkowity:  158 478,82 zł
 • dofinansowanie: 96 950,00 zł
 • wkład własny:     61 528,82 zł


Gmina Tuplice – realizacja projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej .

Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy Tuplice”.

Celem operacji jest rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowościach Chlebice, Grabów, Łazy należące do gminy Tuplice poprzez wybudowanie pięciu placów zabaw.

Zadanie to objęte jest pomocą finansową przyznaną na realizację operacji z publicznych środków krajowych i unijnych, tj. EFRROW,  polegającą na refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji, poniesionych i opłaconych przez Beneficjenta, w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017r., poz. 772 i 1588).
Dofinansowanie projektu:
 • koszt całkowity: 87 225,61 zł
 • dofinansowanie: 55 501,00 zł
 • wkład własny: 31 924,61 zł


Gmina Tuplice – realizacja projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej .

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Tuplice.

Celem operacji jest poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Tuplice poprzez przebudowę drogi gminnej – ulicy Ogrodowej na odcinku 565 m oraz parkingu w ciągu ulicy Ogrodowej na powierzchni 800 m kw.

Zadanie to objęte jest pomocą finansową przyznaną na realizację operacji z publicznych środków krajowych i unijnych, tj. EFRROW,  polegającą na refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji, poniesionych i opłaconych przez Beneficjenta, w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach pod działania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1414).
Dofinansowanie projektu:
 • koszt całkowity: 1 335 030,65 zł
 • dofinansowanie: 849 480,00 zł
 • wkład własny: 485 550,65 zł

————————————————————————————————————————————————————————-

Gmina Tuplice – realizacja projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pt.”MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ O CZĘŚCIOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ Z PRZEBUDOWĄ CHODNIKA I WYKONANIEM UTWARDZENIA TERENU W MIEJSCOWOŚCI TUPLICE, ULICA CMENTARNA”

Celem projektu było wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie – modernizacji drogi gminnej w miejscowości Tuplice, ulica Cmentarna.

Zadanie to objęte jest pomocą finansową przyznaną na realizację operacji z publicznych środków krajowych i unijnych, tj. EFRROW,  polegającą na refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji, poniesionych i opłaconych przez Beneficjenta, w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1414).
Dofinansowanie projektu:
 • koszt całkowity: 442 209,09 zł
 • dofinansowanie: 218 635,00 zł
 • wkład własny: 223 573,41 zł

 

Wójt Gminy Tuplice informuje,iż zmienił się numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę należy wnosić na rachunek :

47 1020 5402 0000 0402 0442 7068

booked.net

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Kontakt

Adres

Mickiewicza 27
68-219 Tuplice

Telefon

68 362 57 20

Loading