W dniu 27 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy Tuplice odbyło się uroczyste przekazanie  dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Tuplicach

W dniu 27 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy Tuplice odbyło się uroczyste przekazanie  dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Tuplicach wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.Zadanie