Teren rekreacji „WZGÓRZE TUPLICKIE”

Projekt – Teren Rekreacji „Wzgórze Tuplickie” zrealizowany przez Gminę Tuplice w m. Tuplice przy ul. Kościuszki w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej...

GOK w Tuplicach po remoncie

   W czerwcu 2010 roku zakończył się remont Gminnego Ośrodka Kultury w Tuplicach rozpoczęty  w październiku ubiegłego roku. Na realizację inwestycji wartej ponad trzysta tysięcy złotych Wójt Gmina Tuplice pozyskał dofinansowanie z „Programu Rozwoju Obszarów...
OPS

OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej Tuplice ul. Świerczewskiego 17 Maria Kowalczyk – 690 341 975 Pracownicy socjalni – 690 341 926 1.  Pomoc finansowa i rzeczowa 1. Wniosek o pomoc 2. Oświadczenie 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych...

Promocja gminy

Promocja Gminy pok.7 Krzysztof Szpringiel tel. 68 362 57 32 1. Sprawy związane z promocją gminy i pozyskiwaniem funduszy unijnych 2. Obsługa wniosków dot. pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów wniosek
OPS

USC

Pokój nr 6 Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Dowody Osobiste, Zezwolenia na sprzedaż alkoholu Alicja Gabinet tel. 068 362 57 32 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego 2. Wniosek o wydanie odpisu z akt USC 3. Druk...
OPS

Ksiegowość podatkowa

Pokój nr Księgowość podatkowa Izabela Fedorowicz, Dorota Stohnij tel. 068 362 57 26 1. Deklaracje podatkowe  1. DL-1 deklaracja na podatek leśny 2. DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości 3. DR-1 deklaracja na podatek rolny 4. IN-1 informacja w sprawie podatku od...