Projekt – Teren Rekreacji „Wzgórze Tuplickie”
zrealizowany przez Gminę Tuplice
w m. Tuplice przy ul. Kościuszki

w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
zrealizowano dzięki dofinansowania przez Samorząd Województwa Lubuskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Łużycka Lokalna Grupa Rybacka z siedzibą w Lubsku

Działka nr 572/1 (obręb geodezyjny Tuplice) przy ulicy Kościuszki to własność Gminy Tuplice. Znajdowała się na niej zdewastowana estrada oraz zarośnięte ścieżki i teren przed estradą..
W celu wykorzystania tego terenu dla ludności zrealizowano odbudowę i naprawę fundamentów i ścian istniejącej estrady oraz zakupienie i montaż zadaszenia w postaci hali namiotowej. Ścieżki zostały odtworzone w postaci położenia bruku (ok. 540m2) jak również odnowiono ścieżkę asfaltową. Zamontowano 40 szt. ławek parkowych oraz 17 szt. koszy. Założono oświetlenia terenu w postaci 25 szt. lamp typu parkowego oraz 3 wyższych lamp typu ulicznego. Doprowadzono energii elektrycznej do zasilania sprzętu wykorzystywanego do imprez plenerowych. W celu uniknięcia aktów wandalizmu zamontowano monitoring. Utwardzono 300m2 terenu przed estradą i stworzenie terenu do tańczenia.. Zakupiono ekran do projekcji filmów. Z uwagi na strome zbocze od strony zachodniej wykonano ogrodzenie odcinka ok 200m. siatką leśną , która będzie pergolą dla zasadzonego bluszczu.. Aby uatrakcyjnić teren dla mieszkańców zamontowano bezpłatny punkt dostępowy do internetu bezprzewodowego. W celu poprawy estetyki uzupełniono nasadzenie roślin i krzewów o 1260 sztuk roślin. W celu wykorzystania estrady do występów artystycznych i imprez gminnych zakupiono nagłośnienie (głośniki i mikrofony) oraz zakupiono dwa namioty do wykorzystania na przebieralnię dla wykonawców oraz na miejsce do poczęstunku dla gości. Zakupiono 2 szt. 50-cio osobowch trybun dla widzów.
Tak zrewitalizowany teren będzie służył mieszkańcom jako miejsce imprez kulturalno-rozrywkowych np. Dzień Tuplic, dożynki gminne, występy grup teatralnych i śpiewaczych, pokazy filmowe oraz imprezy taneczne. Realizacja projektu to podniesienie standartów życia poprzez podniesienie oferty kulturalnej dla mieszkańców i możliwości rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu i udostępnienie mieszkańcom dodatkowego miejsca różnego rodzaju imprez plenerowych. Będzie możliwe zorganizowanie występów artystycznych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych (karaoke, występy gwiazd estrady, pokazy grup teatralnych, projekcje filmowe na wolnym powietrzu dzięki wielkopowierzchniowemu ekranowi montowanemu do elementów konstrukcji zadaszenia). Zagospodarowanie terenu w postaci ścieżek, ławek, koszy i oświetlenia i nasadzenia roślin ma uatrakcyjnić pobyt dla mieszkańców. Aby teren był bezpieczny i nie dochodziło do aktów wandalizmu zamontowano monitoring. Całe zadanie ma podnieść atrakcyjność miejsca zamieszkania w „małej gminnej ojczyźnie” i służyć dalszej integracji mieszkańców.
Działania te są zgodne z celem ogólnym I – Podniesienie standardów życia społeczności zamieszkującej obszar zależny od rybactwa
oraz celem szczegółowym- rewitalizacja miejscowości polegająca na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
Dofinansowanie projektu wyniosło: 239 145,70zł całość zadania wyniosła: 352 087,48zł

{gallery}/wzgorze{/gallery}