Promocja Gminy pok.7

Krzysztof Szpringiel

tel. 68 362 57 32

1. Sprawy związane z promocją gminy i pozyskiwaniem funduszy unijnych

2. Obsługa wniosków dot. pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów

wniosek Wniosek na wycięcie drzew