Informacja na temat budowy sieci światłowodowej w Gminie Tuplice

W pierwszym etapie projektu POPC2, skupiliśmy się na podłączeniu do sieci światłowodowej szkół, wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zbudowana infrastruktura do szkół jest wykorzystywana przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE) do świadczenia usług bezpłatnego i bezpiecznego dostępu do Internetu o przepustowości co

„LGD – GRUPA ŁUŻYCKA” – SZKOLENIE dot. PROJEKTÓW GRANTOWYCH!!!

W okresie 25.11. – 13.12.2019 w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” będą trwały nabory wniosków w zakresie PROJEKTÓW GRANTOWYCH: „AKTYWNA LGD” – Nabór nr 1/2019/G w zakresie Przedsięwzięcia 1.1.1. Inicjatywy wzmacniające więzi społeczne w tym działania aktywizujące grupy defaworyzowane;

KONKURS w „LGD – GRUPA ŁUŻYCKA”

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” kończy realizację projektu „ODKRYJ – ZAPAMIĘTAJ” współfinansowanego przez Województwo Lubuskie w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim. W ramach projektu powstały dwa produkty o naszym regionie