ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUPLICE

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUPLICE    Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2018

Próba syren !!!

W dniu 28 marca 2019 roku, w godz. 12.00 – 12.30 na terenie Gminy Tuplice zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie sygnał: ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3min. odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny, trwający