„LGD – GRUPA ŁUŻYCKA” – SZKOLENIE dot. PROJEKTÓW GRANTOWYCH!!!

W okresie 25.11. – 13.12.2019 w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” będą trwały nabory wniosków w zakresie PROJEKTÓW GRANTOWYCH: „AKTYWNA LGD” – Nabór nr 1/2019/G w zakresie Przedsięwzięcia 1.1.1. Inicjatywy wzmacniające więzi społeczne w tym działania aktywizujące grupy defaworyzowane;

KONKURS w „LGD – GRUPA ŁUŻYCKA”

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” kończy realizację projektu „ODKRYJ – ZAPAMIĘTAJ” współfinansowanego przez Województwo Lubuskie w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim. W ramach projektu powstały dwa produkty o naszym regionie

Zawiadomienie Stowarzyszenia Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN

W związku z akcją informacyjną prowadzoną przez Stowarzyszenie Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN, dotyczącą stosowania szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) publikujemy pismo oraz materiały informacyjne otrzymane od Stowarzyszenia DOBROSTAN

Pliki do pobrania.

Pismo w sprawie profilaktyki
Opracowanie BIAŁA KSIĘGA szczepień
Informacje dodatkowe do przekazanych materiałów dotyczących szczepień przeciw HPV