Załączniki:

Oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.pdf