AZBEST- OD CUDU W BUDOWNICTWIE DO SZKODLIWOŚCI I PILNEJ POTRZEBY USUWANIA

Azbest dotyczy minerałów krzemionkowych mających postać włókien. Posiadają dużą wytrzymałość na rozciąganie są elastyczne i odporne na działanie czynników chemicznych i fizycznych. W przyrodzie występuje około 150 minerałów w postaci włóknistej, które podczas przetwarzania mogą się rozdzielać na sprężyste włókna

„Nowe kwalifikacje na start w województwie lubuskim”

  Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu unijnego pn. „Nowe kwalifikacje na start w województwie lubuskim”, chciałabym przedstawić Państwu realizowany przez naszą Firmę projekt, którego założeniem jest uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych,umożliwiających uzupełnienie, zmianę lub

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłosił III EDYCJĘ KONKURSU „LUBUSKI WŁĄCZNIK”

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłosił III EDYCJĘ KONKURSU „LUBUSKI WŁĄCZNIK”. Głównym celem Konkursu jest wspomaganie budowania trwałej pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego poprzez promocję ich działalności i stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty

W wyniku prac konserwacyjnych sieci wodociągowej w dniu 10.10.2018 r. nastąpi przerwa w dostawie wody tylko na ul.Kopernika w godz. 8 -13:00.

Konkurs „Wzorowa Łazienka”

Konkurs dla szkół podstawowych. Nadrzędnym celem naszego programu jest poprawa stanu higieny i czystości w polskich szkołach, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i dbałość o zdrowie najmłodszych.   Jak to robimy? Fundujemy zwycięskiej szkole generalny remont szkolnej toalety o wartości