W wyniku prac konserwacyjnych sieci wodociągowej w dniu 10.10.2018 r. nastąpi przerwa w dostawie wody tylko na ul.Kopernika w godz. 8 -13:00.

Konkurs „Wzorowa Łazienka”

Konkurs dla szkół podstawowych. Nadrzędnym celem naszego programu jest poprawa stanu higieny i czystości w polskich szkołach, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i dbałość o zdrowie najmłodszych.   Jak to robimy? Fundujemy zwycięskiej szkole generalny remont szkolnej toalety o wartości

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze   Spotkanie informacyjne w Tuplicach 24.09.2018r. godz.18:00 GOK Tuplice. Do kogo adresowany jest program: Do osób fizycznych 1. posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 Programu. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny

Próba syren

W dniu 27 września 2018 roku, w godz. 12.00 – 12.30 na terenie Gminy Tuplice zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie sygnał: ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3min. odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny, trwający

Program „Czyste powietrze”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że wkrótce zostanie ogłoszony nowy Program Priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie pn.: „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie (lub uniknięcie) emisji zanieczyszczeń do powietrza z istniejących