Lokalna Grupa Działania „Grupa Łużycka” zaprasza mieszkańców gmin Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko , Łęknica, Trzebiel, Tuplice do udziału w konkursie na lokalny produkt. Celem konkursu jest wypromowanie łatwo rozpoznawalnych produktów związanych z w/w obszarem gmin. Zakres kategorii w jakich można zgłaszać swoje produkty jest nieograniczony. Mogą to być produkty w formach ceramicznych, metaloplastycznych, glinianych, drewnianych, domowych wyrobów żywnościowych, przetworów owocowych i warzywnych, nalewek leczniczych, przetworów z runa leśnego, produktów pszczelarskich na bazie miodu i innych lokalnych zasobach oraz kartek pocztowych, okolicznościowych znaczków, odznak, monet okolicznościowych, a także dowolnych wyrobów mogących mieć wkład w rozwój regionu pn �Grupa Łużycka�. Produkty powinny mieć dołączoną metryczkę z danymi autora produktu, opisem produktu, jego zawartością i nazwą.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 listopada br. w tymczasowej siedzibie, LGD Biuro Promocji Urzędu Miasta w Lubsku przy ul. Powstańców Wlkp.3 (II piętro) lub w wydziałach Promocji w/w gmin.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, mogą w nim wziąć udział amatorzy i profesjonaliści.