Zapraszam wszystkich mieszkańców miejscowości Tuplice na zebranie wiejskie w dniu 22.01.2009r. na godz.17:00 w małej sali GOK.
Celem zebrania jest prezentacja „Planu Odnowy Miejscowości” dla wsi Tuplice oraz podjęcie uchwały wiejskiej przyjmującej plan. Dzięki temu dokumentowi Urząd Gminy Tuplice będzie aplikował o dofinansowanie unijne na remont i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury, remont i modernizację remizy OSP Tuplice oraz na zagospodarowanie parku w Tuplicach.
Sołtys wsi Tuplice
/-/Stefan Kabat