Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Żarskiego informuje, że ze względu na:

SZCZYT NATO 3-4 kwietnia 2009 r. – Niemcy przywracają kontrolę graniczną na swoich granicach od dnia 20 marca do 5 kwietnia 2009 r.

UWAGA! W dniach od 20 marca do 5 kwietnia 2009 roku, Republika Federalna Niemiec przywraca kontrolę graniczną na swoich granicach lądowych, powietrznych i morskich. W związku ze Szczytem NATO, który odbędzie się w Niemczech i Francji, w miastach Strasburgu, Baden-Baden i Kolonii w dniach 3-4 kwietnia 2009 roku, Republika Federalna Niemiec zapowiedziała czasowe przywrócenie kontroli granicznych na swoich granicach lądowych, powietrznych i morskich. Przywrócenie kontroli będzie obowiązywać od dnia 20 marca do 5 kwietnia 2009 roku. Granice nadal mogą być przekraczane w każdym miejscu, należy jednak liczyć się, iż osoby przekraczające granice mogą być poddane kontroli. Przekraczający granice powinni mieć na uwadze, iż wzmożone kontrole graniczne mogą wystąpić również na granicach Republiki Federalnej Niemiec z innymi państwami sąsiadującymi. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina o konieczności posiadania dokumentów potwierdzających tożsamość i upoważniających do przekraczania granicy, tj.: dowodu osobistego lub paszportu.