ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Tuplice zawiadamia, że w dniu 23 kwietnia 2009r. o godz.17:00 w małej sali GOK w Tuplicach odbędzie się zebranie wiejskie. Na zebraniu przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające sołtysa sołectwa Tuplice.