ZAWIADOMIENIE
Urząd Gminy w Tuplicach zawiadamia, że od dnia  20 maja 2009r. do 5 czerwca 2009r. w godzinach otwarcia urzędu (pokój nr 6) będzie udostępniony do wglądu wpis wyborców osób uprawnionych w wyborach do Parlamentu Europejskiego na dzień 7 czerwca 2009r.
Ponadto informuje się, że do dnia 5 czerwca 2009r. można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w innym obwodzie głosowania.