Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuplicach ogłasza nabór na kolonie nad morzem. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież do zgłaszania się do Urzędu Gminy Tuplice pokój nr 2.

Komisja zastrzega sobie prawo wyboru kandydatów.

Termin zgłaszania sie do 5 czerwca 2009r.